Poświęcenie i otwarcie nowego oriońskiego dzieła

23 listopada, 2021

Za: zduńskawola.naszemiasto.pl

We wtorek, 23 listopada odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia i poświęcenia Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Trampolina” w Henrykowie koło Zduńskiej Woli. To inwestycja zgromadzenia księży orionistów.

Przedszkole katolickie w Henrykowie
Przedszkole i żłobek w Henrykowie zostały wybudowane w ciągu kilku miesięcy i działa już od 1 września 2021 roku, ale oficjalnego otwarcia i poświęcenia dokonano 23 listopada, podczas spotkania Kapituły Prowincjalnej Zgromadzenie Księży Orionistów.

To właśnie Zgromadzenie Księży Orionistów wybudowało placówkę w gminie Zduńska Wola za 3,5 mln zł. Wzniesiono ją dzięki pomocy prywatnych ofiarodawców, którzy zostali upamiętnieni na specjalnej pamiątkowej tablicy. Za budowę odpowiedzialna była firma Dom Jaracz, a zaprojektował budynek Piotr Kaczmarek.

Nowy budynek przedszkola i żłobka powstał w miejscu, gdzie przez kilkadziesiąt lat funkcjonowało schronisko dla bezdomnych mężczyzn. W ubiegłym roku zostało ostatecznie wygaszone, a orioniści zdecydowali o nowym rodzaju działalności.

Funkcjonowanie obu placówek – żłobka i przedszkola -w pierwszym roku działalności zapewniają projekty sfinansowane z programów unijnych RPO Województwa Łódzkiego, EFES oraz rządowego Maluch Plus.

Przedszkole wybudowane jest na 50 dzieci, jest ich obecnie 48. Do żłobka zapisano 25 dzieci. Zacznie działać od stycznia 2022 roku.

Prowadzeniem obu placówek zajmują się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek oraz personel świecki. Dyrektorką przedszkola Trampolina została siostra Jadwiga. W przedszkolu są dwie grupy wiekowe: Słoneczka oraz Misie.

Oficjalnego otwarcia przedszkola i przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: marszałek województwa Grzegorz Schreiber, wójt gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha, rzełożony Prowincjalny Zgromadzenia Zakonnego MDBO – Orioniści ks. dr
Krzysztof Miś oraz przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Nazaretanek s. Teofania Danuta Migowska.

Specjalny program artystyczny przygotowały przedszkolaki, a goście obdarowali je upominkami.

Przedszkole „Trampolina” w Henrykowie
Przedszkole w Henrykowie, to niepubliczna placówka, która działa od wrześnie 2021 roku. Przedszkole jest czynne od godz. 7 do godz. 17. Jest placówką katolicką, a jej patronem jest Święta Rodzina.

Każda sala wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne, a także w tablice multimedialne i podłogę interaktywną. Znajdą się tam również nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pierwszy rok działalności przedszkola będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, rodzice zostaną obciążeni tylko kosztami wyżywienia, w następnych latach funkcjonowanie przedszkola będzie dofinansowane z budżetu gminy i niewielkich opłat rodziców.

Budowa przedszkola i żłobka orionistów w Henrykowie została sfinansowana całkowicie ze środków własnych Zgromadzenia Księży Orionistów, pozyskanych od prywatnych darczyńców.

Przedszkole funkcjonuje w ramach projektu dofinansowanego z funduszy unijnych. To projekt pod nazwą „Niepubliczne Przedszkole Trampolina” w Henrykowie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Całkowita kwota realizacji to prawie 1,5 mln zł, w tym dofinansowanie z EFS to 1,26 mln zł.

Koordynatorką projektu jest Violetta Bryl-Szlagowska. Za stronę finansową i organizacyjną odpowiada ekonom prowincji ks. Piotr Jasek.

foto: Agnieszka Olejniczak
www.zdunskawola.naszemiasto.pl