Drugi dzień Kapituły Prowincjalnej

23 listopada, 2021

W drugim dniu Kapituły Prowincjalnej delegaci rozpoczęli od jutrzni sprawowanej przez ks. Łukasza Mikołajczyka FDP. Następnie w grupach tematycznych tożsamość, komunia i misja wszyscy analizowali decyzje i kierunki działania ostatniej Kapituły Generalnej oraz Prowincjalnej. O godz. 11:00 wraz całą oriońską rodziną charyzmatyczną celebrowana była Msza Święta pod przewodnictwem ordynariusza diecezji włocławskiej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii, hierarcha przestrzegł przed dwoma niebezpieczeństwami czyhającymi na człowieka: nie dać się zwieść i nie dać się wystraszyć. Dlatego konieczna jest umiejętności rozeznania w Duchu Świętym co pochodzi od Boga, a co od złego. Biskup przestrzegał też przed poddawaniem się wpływom świata, także w sferze duchowej, nawet jeśli takie postawy są promowane przez wielu ludzi.

Następnie na wspólnych obradach Siostry Orionistki, Orioński Ruch Świecki, Orioński Instytut Świecki oraz przedstawiciele młodzieży podzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz refleksjami dotyczącymi tematu kapituły. O godz. 15:00 zaproszeni goście oraz wszyscy delegaci wzięli udział w poświęceniu nowego oriońskiego dzieła: Przedszkole i Żłobek Trampolina. Po powrocie odbyło się spotkanie plenarne podsumowujące pracę w grupach oraz Nieszpory prowadzone przez ks. Piotra Kudzię FDP oraz słówko na dobranoc wygłoszone przez ks. Krzysztofa Baranowskiego FDP.