KAPITUŁA PROWINCJALNA

22 listopada, 2021

W poniedziałek 22 listopada 2021 roku w Domu Misyjnym w Zduńskiej Woli w Polskiej Prowincji Księzy Orionistów pod przewodnictwem Przełożonego Prowincjalnego ks. Krzysztofa Misia FDP rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna. Zgodnie z Konstytucjami jest ona „wydarzeniem o szczególnym znaczeniu dla żywotności duchowej, zakonnej i apostolskiej Prowincji.” Jednym z zadań tego spotkania jest wskazanie celów i środków służących do wzrostu życia zakonnego i apostolatu Prowincji. Kapituła Prowincjalna jest przeżywana pod hasłem zaczerpniętym od św. Alojzego Orione: „Rzućmy się w płomień nowych, nadchodzących czasów”.

W centrum logo kapituły znajduje się pogodne spojrzenie Ojca wsparte ręką, która reprezentuje z jednej strony podtrzymujące działanie Opatrzności Bożej, z drugiej strony opatrznościowej miłości, „nowej w stylu, formie i granicach”. Żywy płomień symbolizuje wyzwania nowych czasów i rozświetla zabarwione na niebiesko niebo peryferii świata. Krzyż w płomieniu nawiązuje stylistycznie do symbolu  Odnowić wszystko w Chrystusie i przypomina nam wezwanie Ks. Orione: „Rzućmy się w płomień nowych, nadchodzących czasów”.

W pierwszy dzień Kapituły Prowincjalnej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adrian Galbas SAC wygłosił do zgromadzonych delegatów konferencję na temat „Świat i my” oraz przewodniczył Mszy Św. modląc się o duchowe owoce kapituły. Następnie odbyło się sprawozdanie o stanie moralnym, dyscyplinarnym  i ekonomicznym przygotowane przez Przełożonego Prowincjalnego ks. dra Krzysztofa Misia FDP i Ekonoma Prowincjalnego ks. Piotra Jaska FDP. Ojców kapitulnych w metodologię prac wprowadził Sekretarz Prowincjalny ks. Michał Szczypek FDP. W tym dniu odbyły się również wybory na skrutatorów, którymi zostali ks. Mateusz Antoniak FDP oraz ks. Paweł Żelichowski FDP. Na zakończenie dnia Nieszporom przewodniczył Radca Prowincjalny ks. Adam Gołębiak FDP a słówko na dobranoc wygłosił ks. Janusz Nowak FDP.

Prosimy o modlitwę w intencji delegatów oraz duchowych owoców Kapituły Prowincjalnej.