Uroczystość Matki Boskiej Opatrzności

20 listopada, 2021

Każdego roku 20 listopada w Małym Dziele Boskiej Opatrzności obchodzimy Uroczystość Matki Boskiej Opatrzności, głównej Patronki Zgromadzenia.

„Czy synowie Boskiej Opatrzności mogliby być słabsi i ostatni w miłości do Maryi i czci dla Niej? Czyż nie jest Ona Matką i naszą niebieską Założycielką? Male Dzieło do Niej należy i jest dziełem Jej macierzyńskiej dobroci. Jest ono Jej poświęcone w sposób szczególny. Zgromadzenie nasze jest – jak wam to już niejednokrotnie mówiłem – dziecięciem Maryi. Chroni się pod skrzydłami Opatrzności Bożej jak małe pisklę oraz żyje i kroczy pod płaszczem Maryi. Wszystko, co w nim dobre, jest dziełem Maryi, a wszystko, co niestety w nim ułomne, zniekształcone i złe, jest moim dziełem i moim partactwem, a może również niektórych z was, moi drodzy synowie w Jezusie Chrystusie.”

Św. Alojzy Orione


Z kart historii:
Kult Maryi pod tytułem Matki Boskiej Opatrzności – wydaje się – miał początek w 1732 roku, kiedy to w kościele świętych Błażeja i Karola w Rzymie wystawiono obraz Dziewicy z Dzieciątkiem na ręku z tym właśnie wezwaniem. W 1744 roku Benedykt XIV pozwolił obchodzić rokrocznie także uroczystość Maryi, Matki Bożej Opatrzności, w sobotę poprzedzającą trzecią niedzielę listopada. Powstanie później pod tą samą nazwą konfraternia, którą uznał ten sam papież, a którą podniósł do stopnia archikonfraterni Grzegorz XVI.

Stamtąd św. Alojzy Orione zaczerpnął kult jako odpowiadający celowi i nazwie swego Zgromadzenia. Stolica Apostolska pozwoliła Synom Boskiej Opatrzności na wpisanie obchodu do własnego kalendarza dekretem z 13 grudnia 1948 roku. Później pozwolono jeszcze na tytuł głównej Patronki dekretem z 29 września 1961 roku. Msza święta została zatwierdzona 2 lutego 1972 roku i wyznaczona na dzień 20 listopada. Zatwierdzenie modlitw brewiarzowych nastąpiło dekretem z 27 stycznia 1977 roku.

Ave Maria e avanti!
Zdrowaś Maryjo i naprzód!