Imieniny Przełożonej Prowincjalnej Sióstr Orionistek

16 listopada, 2021

16 listopada w Kościele obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. W tym dniu swoje imieniny obchodzi siostra M. Carità Harężlak – Przełożona Prowincjalna Polskiej Prowincji Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek. W tym wyjątkowym dniu Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP przewodniczył uroczystej Mszy świętej sprawowanej w kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr Orionistek w Zalesiu Górnym, w trakcie której wszyscy powierzali Bogu Czcigodną Solenizantkę, modląc się o potrzebne dary i łaski w codziennym kroczeniu drogami powołania.