Inauguracja roku szkolnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie

24 września, 2021

24 września 2021 roku Przełożony Prowincjalny Małego Dzieła Boskiej Opatrzności ks. dr Krzysztof Miś FDP uczestniczył w inauguracji roku szkolnego 2021/2022 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kaplicy św. Antoniego, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Prowincjał. Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej ośrodka, gdzie zgromadzili się nauczyciele, wychowawcy, pracownicy szkoły, wychowankowie oraz ich rodzice i opiekunowie. Głos zabrał Dyrektor MOW ks. Marcin Chrzęszczyk FDP, który powitał wszystkich zebranych, a następnie opowiedział o naszym ośrodku. Kolejnym punktem była prezentacja multimedialna stanowiąca podsumowanie ubiegłego roku szkolnego. Następnie głos zabrała także Dyrektor Szkoły Podstawowej funkcjonującej w MOW pani Małgorzata Stankiewicz, która przedstawiła funkcjonowanie placówki i plany na nadchodzący czas. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem.