Siostry Nazaretanki w Łaźniewie i Henrykowie

12 września, 2021

Na mocy podpisanej umowy w dniu 12 lipca 2021 roku o współpracy pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Nazaretanek Prowincja Warszawska, a Zgromadzeniem Księży Orionistów od 1 września Przełożona Prowincjalna siostra Teofania Migowska wraz ze swoją Radą przy aprobacie Matki Generalnej i Jej Rady powołała dwie nowe wspólnoty Sióstr w naszych oriońskich dziełach.

Wspólnota pw. Dobrego Pasterza została erygowana w piątek (10 września). Po obrzędzie kanonicznego objęcia obowiązków przełożonej wspólnoty, Mszy św. w kaplicy zakonnej przewodniczył ks. Prowincjał. Trzy siostry będą posługiwać wśród chorych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i w parafii św. Antoniego w Łaźniewie.

Dzień później (11 września) została erygowana Wspólnota pw. św. Józefa. Po obrzędzie kanonicznego objęcia obowiązków przełożonej wspólnoty, Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy św. Józefa przewodniczył ks. Prowincjał. Wspólnotę tworzą również trzy siostry, które będą posługiwać w nowo wybudowanym Przedszkolu i Żłobku w Henrykowie koło Zduńskiej Woli.