Śluby wieczyste w Oriońskim Instytucie Świeckim

24 lipca, 2021

W sobotę 24 lipca w Domu Misyjnym w Zduńskiej Woli odbyła się uroczystość złożenia ślubów wieczystych w Oriońskim Instytucie Świeckim przez 4 kobiety Aldonę,  Milenę, Iwonę i Milenę.  Uroczystość poprzedziły tygodniowe rekolekcje dla wszystkich ponad trzydziestu członkiń ISO, które poprowadził ks. Sylwester Sowizdrzał FDP. Nauki rekolekcyjne skoncentrowane były na osobie patrona roku św. Józefa w odniesieniu do ks. Orione, który był wielkim czcicielem tego świętego.

Dzień przed uroczystością profesji wieczystej dwie osoby zostały przyjęte na pierwszy rok formacji, a siedemnaście kobiet odnowiło swoje przyrzeczenia i śluby czasowe.

Uroczystej Eucharystii w kaplicy Trójcy Świętej przewodniczył ks. Krzysztof Miś FDP, w koncelebrze z ks. Sylwestrem Sowizdrzałem FDP, ks. Mariuszem Chmielewskim FDP i proboszczami profesek wieczystych.

W homilii ks. Prowincjał nawiązał do powołania Elizeusza z 19 rozdziału z Pierwszej Księgi Królewskiej. Z tego tekstu biblijnego wybrał trzy słowa: „Zostawił, złożył ofiarę i stał się sługą.” Każde z nich jest słowem/kluczem do zrozumienia tajemnicy powołania. Bo człowiek nie może się w życiu odnaleźć inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie. Powołanie jest przepięknym sposobem przeżycia człowieczeństwa. Jest przepiękną drogą ludzkiego życia”.

Po homilii Aldona, Milena, Iwona i Milena złożyły profesję wieczystą. Na zakończenie odmówiono modlitwę Oriońskiego Roku Powołaniowego.