Porozumienie o współpracy

12 lipca, 2021

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zgromadzeniem Małe Dzieło Boskiej Opatrzności a Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Ze strony Zgromadzenia Księży Orionistów porozumienie podpisał Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP, a ze strony Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek Przełożona Prowincjalna Prowincji Warszawskiej s. Teofania-Danuta Migowska.

Siostry będą pracować w dwóch dziełach: w nowopowstałym Przedszkolu i Żłobku „Trampolina” w Henrykowie koło Zduńskiej Woli oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i w parafii św. Antoniego w Łaźniewie koło Warszawy. Do każdego Dzieła Przełożona Prowincjalna s. Teofania oddelegowała po trzy siostry.

Ufamy, że ta współpraca podjęta w Roku św. Józefa będzie okazją, aby ojcowskim sercem objąć dzieci oraz osoby starsze i chore w duchu św. Alojzego Orione i bł. Franciszki Siedliskiej.