Pomóżmy oriońskiej Parafii w Łahiszynie na Białorusi w remoncie kościoła

30 czerwca, 2021

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Piotra i Pawła  i Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polesia w Łahiszynie na Białorusi od 1990 r. jest pod opieką Zgromadzenia Księży Orionistów.

Łahiszyn to miasteczko położone w odległości 28 km na północ od Pińska. Kościół w Łahiszynie po II wojnie światowej był zawsze otwarty, choć nie było księdza. Ludzie opłacali podatki i gromadzili się na nabożeństwach przez siebie organizowanych. W latach 1956-1984 proboszczem był ks. Stanisław Ryżko. Po jego śmierci obowiązek posługi spadł na ks. prał. Kazimierza ŚWIĄTKA, późniejszego biskupa i kardynała. Jesienią 1990 r. w imieniu Zgromadzenia posługę w charakterze proboszcza podjął ks. Mirosław Żłobiński FDP, który postarał się o koronację Cudownego Obrazu koronami papieskimi. Przy Sanktuarium wybudowano  również piękny Dom Miłosierdzia dla ludzi starszych. Obecnie Proboszczem parafii jest ks. Tadeusz Szeszko FDP.

W chwili obecnej Parafia przystąpiła do gruntownego remontu kościoła. Rozpoczęto od wymiany dachu na kościele. Całkowity koszt  wymiany dachu wynosi  50 000 rubli białoruskich   (około 16 522 EURO).

Prosimy o wsparcie remontu kościoła na Białorusi.

Bank Paribas  62160011271841776340000015 

Bank Paribas  35160011271841776340000016 (EURO)