Zmarł ks. Eugeniusz Spalony FDP

15 kwietnia, 2021

Z żalem zawiadamiany, że 15 kwietnia 2021 roku w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Łaźniewie
mając 83 lata życia, 65 lat profesji zakonnej i 56 lat kapłaństwa zmarł ks. Eugeniusz Spalony FDP

 

Ks. Eugeniusz Andrzej Spalony FDP urodził się 26 września 1937 r. w Kornelinie,  powiat Kalisz jako syn Kazimierza i Heleny. Miał trzy siostry: Krystynę, Wiesławę i Mirosławę. Ochrzczony został w kościele pw. św. Katarzyny w Iwanowicach nad Prosną 3 października tego samego roku, a bierzmowany również w Iwanowicach w 1947 r. przez biskupa Franciszka Korszyńskiego. Kiedy wybuchła II wojna światowa  ojciec został zabrany do Finlandii, z której wrócił po zakończeniu wojny w 1945 r. Szkołę podstawową ukończył w Iwanowicach w 1945 r. Niższe Seminarium Duchowne kl. 8 i 9 ukończył w Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza we Włocławku. Od 1948 roku był ministrantem. Idąc za głosem powołania w 1954 r. złożył podanie o przyjęcie do Zgromadzenia Księży Orionistów i Nowicjat odbył w Izbicy Kujawskiej. W podaniu o dopuszczenie do pierwszej profesji napisał między innymi: „Pragnę prowadzić życie oderwane od spraw ziemskich, a nadto upodobnić je do życia Chrystusa przez związanie się ślubami: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa, w których przy pomocy Boga chcę trwać aż do końca mego życia”. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1955 r., a śluby wieczyste 15 sierpnia 1960 r. w Łaźniewie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 5 lipca 1964 r. z rąk bpa. Jana Zaręby. Razem z nim święcenia przyjęli: ks. Hieronim Hibner, ks. Karol Knera, ks. Alojzy Makówka, ks. Wincenty Góralczyk, ks. Tadeusz Steczkowski i ks. Zenon Wiszniewski.

Po święceniach ks. Eugeniusz w grupie wyświęconych współbraci odbył tzw. annum pastorale, czyli rok pastoralny w Zduńskiej Woli. Od 1965 roku rozpoczął posługę kapłańską jako katecheta w Zduńskiej Woli. Od 1969 r. był wikariuszem w diecezjalnej parafii św. Jakuba w Warszawie. Później od 1973 r. był wikariuszem w parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku. Stamtąd  w 1978 r. został przeniesiony do Malborka do parafii św. Jana Chrzciciela.  W tym czasie obronił pracę magisterską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  29 czerwca 1988 r. złożył ślub szczególnej wierności Papieżowi na całe życie. Od 1991 r. był proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu.  Biskup Henryk Muszyński w 1991 r. mianował ks. Spalonego członkiem Rady Kapłańskiej. W dekrecie ks. biskup napisał: „Dotychczasowa gorliwa praca duszpasterska Przewielebnego Księdza Proboszcza, jak i zaufanie jakim  cieszy się wśród kapłanów diecezjalnych i zakonnych, pozwala mi liczyć na pomoc w podejmowaniu ważnych decyzji dla dobra Kościoła Włocławskiego”. Natomiast ks. biskup Stanisław Napierała odwołując ks. Eugeniusza z Proboszcza parafii w 1993 r. napisał: „Wyrażam Drogiemu Księdzu słowa wielkiej wdzięczności za kierowanie największą parafią w Diecezji Kaliskiej, za dobroć i chętną pomoc, ilekroć o nią się zwracałem”. Od 1993 r., był przełożonym wspólnoty zakonnej we Włocławku. Najdłużej bo 26 lat  (1983-1990; 2001-2020) ks. Eugeniusz pracował w parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie. Przez 17 lat był opiekunem duchowym Legionu Maryi. Jako rezydent, mimo kłopotów z chodzeniem, wypełniał z gorliwością posługę kapłańską.

W sierpniu 2020 roku został przeniesiony do Wspólnoty Zakonnej w Brańszczyku. Tutaj w domu Emeryta w spokoju przeżywał swój ostatni etap życia na ziemi. W kwietniu 2021 nastąpiło gwałtowne pogorszenie zdrowia ks. Eugeniusza. Został wtedy przewieziony do Szpitala w Wyszkowie, a później do Łaźniewa.

Zmarł 15 kwietnia 2021 r. w Oriońskim Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Łaźniewie, w którym przebywał kilka dni,  mając 83 lata życia, 65 lat profesji zakonnej i 56 lat kapłaństwa. Zostanie pochowany, zgodnie z jego wolą, w grobowcu zakonnym na cmentarzu w Wołominie.

Pogrzeb odbędzie się 19 kwietnia 2021r. w parafii św. Józefa Robotnika FDP w Wołominie.