Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej

1 kwietnia, 2021

Wielki Czwartek rozpoczyna święte Triduum męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jezus podczas ostatniej wieczerzy z apostołami ustanowił dwa sakramenty: Kapłaństwa i Eucharystii. W Parafii św. Alojzego Orione w Warszawie Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył Przełożony Prowincjalny Zgromadzenia ks. dr Krzysztof Miś, który także wygłosił homilię. W jej trakcie ks. Prowincjał podziękował księżom za ich służbę.

tekst i zdjęcia: www.parafiaorione.rel.pl