Zjazd Oriońskich Braci Zakonnych w Kaliszu

23 marca, 2021

Służba braci zakonnych na wzór św. Józefa.

W środę 17 marca przyjechali do Kalisza bracia zakonni orioniści: br. Zbyszek z Warszawy, br. Andrzej z Anina i br. Paweł z Łaźniewa. Wieczorem wraz z lokalną wspólnotą świętowali imieniny br. Zbigniewa. W czwartek wraz z wikariuszem prowincjalnym ks. Sylwestrem Sowizdrzałem FDP odbyli pielgrzymkę do Lichenia, miejsca duchowości ludowej, do której bardzo często nawiązywał św. Alojzy Orione. Nawiedzili miejsce objawień Matki Bożej w lesie Grąblińskim, kościół św. Doroty oraz Bazylikę. Bracia, w duchu ks. Orione, który miał wielkie nabożeństwo do krzyża Chrystusowego, poszli na Golgotę, gdzie odprawili drogę krzyżową. Następnie modlili się w kaplicy 108 Męczenników, wśród których jest upamiętniony bł. Franciszek Drzewiecki.

W piątek 19 marca bracia po wspólnej modlitwie wspominali zmarłych braci zakonnych. Następnie udali się na cmentarz odwiedzić grób zmarłego rok temu br. Mariusza Kielerskiego FDP. Wieczorem udali się do Bazyliki św. Józefa, gdzie, o g. 18.00 uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem kustosza Sanktuarium ks. prałata Jacka Ploty. Kazanie wygłosił wikariusz prowincjalny ks. Sylwester Sowizdrzał FDP, mówiąc o wzorze św. Józefa w budowaniu relacji i tworzeniu środowiska rodzinnego w rodzinach i we wspólnotach zakonnych. Powiedział o roli instytutów zakonnych, które na wzór relacji w świętej rodzinie Józefa, Jezusa i Maryi, poprzez swoje życie wspólnotowe są przykładem dla rodzin oraz ich modlitewnym wsparciem.

Na zakończenie Eucharystii Kustosz Sanktuarium zawierzył braci zakonnych Orionistów opiece i wstawiennictwu św. Józefa.