Boże Narodzenie 2020

24 grudnia, 2020

 

„Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”

Łk 2, 4-7

 

Św. Alojzy Orione w jednym ze swoich listów pisze, że „Jezus wzywa nas do żłóbka jak kiedyś pasterzy, abyśmy się nauczyli kochać Go bez zastrzeżeń nieustannie i doskonale. W szkole betlejemskiej pragnie wlać w nas swego ducha i ukazać nam piękno pokory, ubóstwa i miłości; chce w sercach naszych założyć królestwo tych trzech wielkich cnót, bez których, o moi synowie, nigdy nie będziemy naprawdę Jego uczniami”

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2021.

Niech spotkanie z Jezusem Chrystusem, Jego Matką Maryją i św. Józefem w betlejemskiej stajence będzie momentem umocnienia i dodania nadziei w tych trudnych czasach.

Chciejmy powtarzać za Papieżem Franciszkiem: „Panie, chcę dotrzeć do Betlejem, bo tam właśnie na mnie czekasz. I chcę uświadomić sobie, że Ty, złożony w żłobie, jesteś chlebem mojego życia. Potrzebuję delikatnego aromatu Twojej miłości, abym był z kolei chlebem łamanym dla świata.

Przełożony Prowincjalny
ks. dr Krzysztof Miś FDP