Czuwanie Rodziny Oriońskiej na Jasnej Górze

20 listopada, 2020

„Bądź pozdrowiona o wielka Pani Boskiej Opatrzności”. 

Wieczorem 20 listopada rozpoczęło się czuwanie nocne przedstawicieli Rodziny Oriońskiej na Jasnej Górze w Częstochowie. To doroczny moment, w którym każdego roku zbiera się Rodzina Oriońska, aby podziękować Matce Najświętszej za wszelkie dobro jakie dokonało się we wszystkich domach i dziełach Oriońskich w Polsce oraz prosić o wstawiennictwo u jej Syna Jezusa w realizowaniu planów Opatrzności Bożej na następny rok.

W tym roku czuwanie miało zupełnie inną formę niż dotychczas i nie wszyscy mogli przybyć z tych dla których jest ono dorocznym spotkaniem z Matką. Uczestniczyło jedynie 25 przedstawicieli wszystkich gałęzi Rodziny Oriońskiej: Księży, Sióstr, Instytutu Konsekrowanych oraz Ruchu Świeckiego.

Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP w Apelu Jasnogórskim pozdrowił Maryję słowami św. Alojzego Orione: „Bądź pozdrowiona Niepokalana Matko Boga, dostojna Królowo, bądź pozdrowiona o wielka Pani Boskiej Opatrzności, Matko Miłosierdzia.” Potem nakreślił w kilku słowach, co znaczy czuwać przy Matce Bożej, to znaczy starać się być człowiekiem sumienia, solidarnym w stosunku do innych, iść drogą kształtowania naszego życia społecznego i religijnego dostrzegając drugiego człowieka, którego nie da się zrozumieć bez Chrystusa. I podsumował przytaczając jeszcze raz św. A. Orione: „Najświętsza Dziewico, do której nikt się nie zwracał na próżno, daj nam siłę, udziel miłości, abyśmy pragnęli tego, co chce od nas Bóg. Spoglądaj zawsze na nasze nędze swoimi miłosiernymi oczami, udzielaj zawsze hojnie swoich łask tej rzeszy, która cię otacza i kocha. Zarówno dla bogatych, jak i biednych, zdrowych i chorych, starych i młodych, dobrych i niedobrych, uzyskaj światło i wielkie pokrzepienie wiary. (…) abyśmy dany nam od Boga czas napełniali miłością, bo tylko miłość zbawi świat.”

Po zakończeniu Apelu rozpoczęło się czuwanie prowadzone przez ks. Damiana Laskowskiego i S. Bożenę Mańkowską, w którym rozważania przeplatały się z pięknymi śpiewami na cześć Matki Najświętszej. Te medytacje wprowadziły wszystkich do modlitwy różańcowej poprzedzającej adorację Najświętszego Sakramentu.

Wyrazem ufności we wstawiennictwo i opiekę Matki Najświętszej było zawierzenie Rodziny Oriońskiej Matce Bożej Częstochowskiej dokonane przez przedstawicieli poszczególnych jej gałęzi.

Czuwanie zakończyło się Eucharystią sprawowaną o północy, pod przewodnictwem Przełożonego Prowincjalnego. W homilii ks. dr Krzysztof Miś FDP nawiązał do przeżywanego przez nas czasu pandemii, z powodu której tylko mała delegacja mogła uczestniczyć w czuwaniu. Ksiądz Prwoincjał przypomniał, że w przeżywanych przez nas wyzwaniach czerpiemy siłę z wiary i ufności w Opatrzność Bożą. To dlatego jesteśmy na czuwaniu przy tej, „która z wiary była utkana” i która jest piękna dzięki łasce, której jest pełna. Ks. Miś nawiązał również do trzech szczególnych postaci z naszej historii, od których uczymy się wiary: św. Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Alojzego Orione. Wszyscy trzej wychowali się w szkole Maryi i stali się wiernymi sługami Maryi, od której uczyli się ufności Opatrzności Bożej w realizowaniu wielkich dzieł Bożych.