Poświęcenie i przekazanie Sztandaru

26 października, 2020

„Młodzież jest słońcem lub burzą przyszłości” Ks. Orione

W niedzielę 25 października w kościele św. Antoniego w Zduńskiej Woli odbyła się uroczystość poświęcenia nowego sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr. 5, której patronem jest św. Alojzy Orione. W tej szkole jego duchowi synowie i córki, Księża Orioniści i Siostry Orionistki swoją posługą wypełniają duchowy testament Ojca Założyciela pracując jako katecheci. W wielkie dzieło wychowania młodych wpisuje się też Trampolina dziecięca i młodzieżowa, która od kilku lat działa w Domu Misyjnym, pomagając młodym w dobrym i mądrym zagospodarowaniu wolnego czasu.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP razem z Ekonomem Prowincjalnym ks. Piotrem Jaskiem FDP. Po homilii ks. prowincjał poświęcił sztandar ufundowany przez Zgromadzenie Księży Orionistów i przekazał go na ręce rodziców i dzieci.
Przed błogosławieństwem głos zabrali dyrektor szkoły, przedstawiciel Rady Rodziców i uczniowie, którzy dziękując za ufundowany przez Zgromadzenie sztandar powiedzieli: „Dziękujemy Wam Drodzy Księża za żywy testament św. Alojzego Orione. Dziękujemy za to, że kontynuując dzieło Księdza Orione, pomagacie nam wciąż na nowo odkrywać życie i przesłanie wielkiego patrona naszej szkoły”.