Rekolekcje Rodziny Oriońskiej w Brańszczyku

26 września, 2020

W tym roku rekolekcje Rodziny Oriońskiej odbyły się w Brańszczyku. Zakonnicy rozpoczęli je w poniedziałek 21 września. Prowadził je wikariusz prowincjalny ks. Sylwester Sowizdrzał wspólnie z ks. Władysławem Kubiakiem. Autorem konferencji wokół tematu Chrystusowych błogosławieństw był ks. Władysław Kubiak, który przygotował je z całą kompetencją naukową, ale w ich głoszenie wkładał całe swoje serce. Uzupełnieniem poszczególnych konferencji były teksty Ks. Orione nt. błogosławieństw, przygotowane przez Emilkę Walczak, koordynatorkę Oriońskiego Ruchu Świeckiego w Kaliszu. Celem rekolekcji było rozpalenie w uczestnikach entuzjazmu i zapału życia przesłaniem Jezusa Chrystusa.

Druga część rekolekcji rozpoczęła się przyjazdem osób świeckich, pochodzących z różnych placówek oriońskich z całej Polski. Przyjazdy rozpoczęły się w czwartek 24 września, już od godz. 16. W części przeznaczonej dla całej Rodziny Oriońskiej (zakonnicy razem ze świeckimi), głosił konferencje ks. Krzysztof Baranowski. Tematem tej części była „Eucharystia w życiu św. Alojzego Orione”.

W piątek po obiedzie (25 września) zebrała się koordynacja terytorialna Oriońskiego Ruchu Świeckiego, w celu wybrania nowej koordynacji. Po stwierdzeniu obecności członków koordynacji, odczytano artykuły ze Statutu i Regulaminu ORS, które odnoszą się do wyborów. Następnie odczytano listę kandydatów na przewodniczącego ORS, zatwierdzoną przez Przełożonych Prowincjalnych Księży i Sióstr Orionistek, i omówiono kryteria wyboru. Po tym wszyscy udali się na półgodzinną modlitwę adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem. Po powrocie do sali rozpoczęły się głosowania, w których już za pierwszym razem wybrano nowe koordynatorki ORS. Zostały nimi: Teresa Wosińska (koordynatorka, Wołomin) i Dorota Zemczak (zastępczyni, Międzybrodzie Bialskie). Następnie Koordynatorki, razem z asystentami duchownymi wybrały sekretarkę, odpowiedzialną jednocześnie za formację, którą została Emilka Walczak z Kalisza. Skarbnikiem został Mirek Poręba (Rybna, koordynacja z Międzybrodzia). Popołudniu przyjechał do Brańszczyka przełożony prowincjalny ks. Krzysztof Miś, aby złożyć gratulacje nowej koordynacji terytorialnej, dziękując za 4 lata wytężonej pracy w ORS. Ks. Miś skierował również krótkie słowo do wszystkich uczestników rekolekcji.

W sobotę uczestnicy spotkania odbyli pielgrzymkę do Kolegiaty św. Antoniego w Sokółce, która przechowuje korporał z cudem Eucharystycznym, która wydarzył się w 2008. Wizyta była okazją do odnowienia swojej wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Sakramencie Eucharystii i do celebracji Mszy św. w Kolegiacie, której przewodniczył ks. Andrzej Mikos. W drodze powrotnej pielgrzymi zatrzymali się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie, rozważając temat ofiary Mszy św. i krzyża Pana Jezusa, charakterystycznych dla św. Alojzego Orione. Obok Sanktuarium znajduje się góra krzyży, które przywożą ze sobą pielgrzymi z całej Polski. Również i Rodzina Oriońska pozostawiła swój pamiątkowy krzyż, znak łączności z ofiarą Jezusa Chrystusa.

Rekolekcje zakończyły się w niedzielę 27 września Mszą św., której przewodniczył ks. Teofil Górny.