Odnowienie profesji i rozpoczęcie Postulatu

8 września, 2020

W kaplicy Domu Formacyjnego w Warszawie Aninie odbyła się uroczystość przyjęcia do Postulatu 4 kandydatów oraz ponowienie Profesji czasowej przez 3 kleryków. Mszy Świętej przewodniczył Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP a słowo Boże głosił Sekretarz Prowincjalny ks. Michał Szczypek FDP.

Podczas Mszy wyznanie wiary złożyli nowi formatorzy: ks. Adam Gołębiak FDP, ks. Stefan Szczygielski FDP oraz ks. Marek Majdan FDP. Na zakończenie Mszy Wikariusz Prowincjalny ks. Sylwester Sowizdrzał FDP przypomniał o jubileuszach zakonnych Współbraci zgromadzonych na uroczystości.