Imieniny Przełożonego Prowincjalnego

25 lipca, 2020

We wspólnocie zakonnej w Warszawie przy ul. Barskiej 4, gdzie mieści się Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy swoje imieniny i zbliżający się jubileusz 60 urodzin świętował Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP. O godz. 12:00 w kaplicy pw. św. Antoniego Ksiądz Prowincjał przewodniczył Mszy Św. w której uczestniczyli licznie zebrani Współbracia oraz cała Rodzina Oriońska: Siostry Orionistki, Orioński Instytut Świecki, Orioński Ruch Świecki, pracownicy Dyrekcji Prowincjalnej, wychowankowie i pracownicy MOW Barska.

Podczas homilii, którą wygłosił Sekretarz Prowincjalny  ks. Michał Szczypek FDP nawiązał do słów św. Pawła „Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” podkreślając, że pomimo naszych wad i słabości każdy z nas ma w sobie pielęgnować najpiękniejszy skarb Jezusa Chrystusa. W dalszej części w oparciu o słowa Jezusa „Nie tak będzie u Was” kaznodzieja zachęcał do budowania jedności i tworzenia królestwa bożego na ziemi. Na zakończenie homilii ks. Michał przywołując postacie św. Jakuba – syna gromu oraz św. Krzysztofa – niosącego Chrystusa ukazał w życiu solenizanta i jubilata ważne cechy Jego osobowości.

Na zakończenie Eucharystii w imieniu Polskiej Prowincji Księży Orionistów życzenia złożył Wikariusz Prowincjalny ks. Sylwester Sowizdrzał FDP oraz ks. Marcin Chrzęszczyk FDP – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz wychowankami i pracownikami. Następnie odbył się uroczysty obiad i dalszy ciąg życzeń dla dostojnego solenizanta i jubilata.