Rekolekcje Oriońskiego Instytutu Świeckiego

23 lipca, 2020

Zacząć żyć stylem człowieka nowego – rekolekcje Oriońskiego Instytutu Świeckiego.

Żyć pełnią życia, mogą tylko ci, którzy odnaleźli swoje miejsce w życiu, wiedzą dla kogo żyją, kochają to co robią i angażują się całym sobą w realizowanie swej życiowej pasji. Ten cel postawili sobie uczestnicy rekolekcji Oriońskiego Instytutu Świeckiego, którzy zebrali się w tym roku na Jasnej Górze (17-22 lipca), aby tam rozważać styl człowieka nowego wg propozycji Jezusa z Nazaretu. Rekolekcje prowadził wikariusz prowincjalny Zgromadzenia Księży Orionistów ks. Sylwester Sowizdrzał FDP, łącząc treści ewangeliczne z charyzmatem św. Alojzego Orione.

Sekretem do osiągnięcia zaproponowanych celów jest odkrycie własnych pragnień i odnalezienie drogi do ich realizacji. Do tego przyczyniły się medytacje i rozważania rekolekcyjne, zmierzające do pogłębienia własnej wiary na bazie Ewangelii i przykładu św. Alojzego Orione, aby czynić postępy w przechodzeniu od religii do wiary. W sercu tego procesu stanęły Chrystusowe błogosławieństwa, będące darem dla ludzkości, stylem człowieka nowego, nowego społeczeństwa, dzieci Bożych, zdolnych realizować wolę Bożą nie jako ciężar i obowiązek, ale jako potrzeba serca. Sam Jezus pierwszym przykładem takiego człowieka nowego wg ośmiu błogosławieństw, są nim również i święci, wśród których największym wzorem dla nas jest św. Alojzy Orione.

Rekolekcje zakończyły się odnowieniem życiowego entuzjazmu do podejmowania wyzwań, które stawia przed nami Pan Bóg, uzdolnieni jego łaską i nową ufnością w obecność dobrego Ojca, który nigdy nie opuszcza swoich dzieci.

Na zakończenie rekolekcji odwiedził grupę przełożony prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP, aby spotkać się z konsekrowanymi, poznać lepiej i podzielić treściami duchowymi. Ksiądz Prowincjał przewodniczył uroczystej Eucharystii w czasie której dwie młode konsekrowane zostały przyjęte do Instytutu, inne ponowiły swoje przyrzeczenia, jeszcze inne konsekracje, a te które są już po konsekracji wieczystej odnowiły śluby. W trakcie homilii ks. Krzysztof Miś nawiązał do Ewangelii, w której Pan Jezus mówi, kto jest dla niego bratem, siostrą i matką, ci którzy słuchają i praktykują Słowo Boże, a to wiąże się z pełnieniem woli Bożej, gdyż chwałą Bożą jest człowiek żyjący wolą Bożą.

Po zakończeniu rekolekcji, ks. Marek Chrzanowski FDP, asystent duchowy Instytutu, który przez cały czas trwania spotkania towarzyszył konsekrowanym, zatrzymał się razem z Ks. Sylwestrem, aby uczestniczyć w spotkaniu organizacyjnym Instytutu.

Popołudniu, wszyscy rozjechali się do swoich domów i środowisk, aby z nowym entuzjazmem podjąć realizowanie woli Bożej tam gdzie na nas czeka Chrystus w drugim człowieku.