II edycja projektu dla Seniorów w Kaliszu

1 lipca, 2020

W Centrum Księdza Orione w Kaliszu ruszyła II edycja projektu dla Seniorów w ramach programu ASOS 2014-2020. W tym roku Seniorzy Oriońskiego Centrum w Kaliszu będą się skupiać w swojej działalności na realizowaniu hasła „Senior to aktywny i radosny człowiek”. Św. Alojzy Orione zachęcał wielokrotnie, aby dostrzegać w każdym człowieku obraz Boga. Po Bogu, największą wartością dla człowieka jest człowiek. Bóg stworzył człowieka dla niego samego, dla jego szczęścia. Dlatego Centrum Księdza Orione również i w tym roku poczyniło starania, aby zrealizować II edycję projektu promującego aktywność Seniorów ze środowiska kaliskiego.

Dzięki programowi ministerialnemu zorganizowanemu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy współpracy i kreatywnym zaangażowaniu pani Magdaleny Kowalskiej, specjalistki ds. projektów, Centrum Księdza Orione wystąpiło w konkursie i otrzymało 'promesę’ finansowania projektu na rzecz Seniorów, również i w tym roku.

Rekrutacja pracowników, wybór koordynatorów i zaangażowanie wolontariuszy odbyły się już w czerwcu. Wkrótce potem odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, już z uczestnikami Seniorów.

A 1 lipca 2020 przybyła do Kalisza sama pani minister Marlena Maląg, która wręczyła 'promesy’ jednostkom uczestniczącym w tegorocznej edycji programu. Spotkanie odbyło się w kaliskim Ratuszu, w obecności prezydenta miasta pana Krystiana Kinastowskiego i starosty kaliskiego pana Krzysztofa Nosala. Na spotkaniu obecny był również dyrektor Centrum Księdza Orione ks. Sylwester Sowizdrzał, p. Magdalena Kowalska, pani Małgosia i pani Jola, przedstawicielki instruktorów i uczestników projektu.

Ks. Sylwester Sowizdrzał podziękował Pani Minister za inicjatywę programu skierowanego dla Seniorów i podkreślił znaczenie jednostek pozarządowych w realizowaniu polityki senioralnej, zwłaszcza ich możliwość poznawania potrzeb zwykłych ludzi i docierania do szerszej rzeszy destynatariuszy.

Po zakończeniu spotkania przedstawiciele oriońskiej grupy projektu odwiedzili Seniorów przy ul. Kościuszki 24, dzieląc się z nimi emocjami z przeżytego spotkania.

Zapraszamy Seniorów, którzy chcieliby uczestniczyć w spotkaniach grupy aktywnych i radosnych osób pragnących ubogacać się nawzajem. Chętnych prosimy o kontakt na telefon 694 878 878.