Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

21 czerwca, 2020

W Parafii św. Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli na Mszy Św. o godz. 11:00 ks. Piotr Jasek FDP, ks. Grzegorz Sikorski FDP, ks. Kazimierz Poręba FDP świętowali srebrny Jubileusz Kapłaństwa. 

Podczas homilii Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP nawiązał do powołania Elizeusza (1Krl 19) ukazując 3 aspekty potrzebne do zrozumienia tajemnicy kapłaństwa Chrystusowego. „Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegł za Eliaszem” – w kapłaństwie chodzi o to, żeby zostawić wszystko i pójść za Jezusem, a nie tylko sprawować święte obrzędy. W kapłaństwie chodzi o wybór życia, o postawę życiową. Ks. Prowincjał przypomniał Jubilatom, co pisali ponad 25 lat temu:

Ks. Piotr Jasek FDP – w swoim życiorysie napisał: „Zawsze pociągała mnie praca z młodzieżą i służba innym. Tak przedstawia się mój skromny życiorys, a jego ciąg dalszy dopisze, mam nadzieję życie.”
Ks. Kazimierz Poręba FDP – swoim podaniu do Zgromadzenia napisał: „pragnę zostać kapłanem i służyć Bogu i ludziom”
Ks. Grzegorz Sikorski FDP – w podaniu o święcenia kapłańskie napisał: „Sam doznawszy miłosierdzia Bożego, pragnę służyć Kościołowi i spełniając posługę kapłana – szafarza Miłosierdzia w Zgromadzeniu Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, aby ubogim nieść Dobrą Nowinę”.

Drugim aspektem tajemnicy Chrystusowego kapłaństwa jest ofiara – „Zaraz wziął parę wołów i złożył je na ofiarę„. Składamy na ofiarę samych siebie, nie to co mamy, ale samych siebie. I to jest doświadczenie paschalne. Razem z Chrystusem możemy umierać, żeby razem z Nim otrzymywać od Boga życie, życie które jest wieczne. Natomiast 3 aspektem jest bycie sługą – Poszedłszy za Eliaszem stał się sługą„. Kapłaństwo służebne jest na służbie Kościoła. W tej wzajemnej relacji między nami a Kościołem – to kościół ma prawa a my mamy obowiązki. Kościół ma prawo, żeby mu przepowiadać słowo, by mu udzielać sakramentów, ubodzy mają prawo do miłości ze strony Kościoła. To jest właśnie kapłaństwo służebne

Zostawił, złożył ofiarę i stał się sługą. Trzy słowa, które są obecne w życiu naszych Jubilatów. Bo człowiek nie może się w życiu odnaleźć inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Kapłaństwo jest przepięknym sposobem przeżycia człowieczeństwa.

Na Uroczystościach Jubileuszowych byli obecni Współbracia, Rodzina, Przyjaciele oraz przedstawiciele z wielu wspólnot. Podczas uroczystej Agapy w Domu Misyjnym nie zabrakło życzeń, wspomnień, śpiewu „sto lat” i tortu jubileuszowego.

Dostojnym Jubilatom składamy serdeczne życzenia i obiecujemy pamięć w modlitwie.