Pierwsza rocznica śmierci księdza Michała Łosa FDP

17 czerwca, 2020

W zeszłym roku 17 czerwca 2019 r. zmarł ks. Michał Łos FDP, młody orioński ksiądz, który otrzymawszy od Papieża dyspensę przyjął święcenia kapłańskie na łożu śmierci. Jego marzeniem było, aby móc odprawić przynajmniej jedną Mszę Świętą, udało mu się ich odprawić 4 w swoim krótkim życiu.

W niedzielę 14 czerwca Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP razem z Wikariuszem Prowincjalnym ks. Sylwestrem Sowizdrzałem FDP udali się do Dąbrówek Breńskich, gdzie rok temu został pochowany śp. ks. Michał.

W kościele parafialnym zgromadziła się rodzina, przyjaciele i wierni wraz ze swoim proboszczem. Ks. Krzysztof Miś FDP podziękował rodzinie, przyjaciołom i parafianom za dar osoby ks. Michała Łosa FDP i poprosił wszystkich, aby modlili się za niego, a także o nowe powołania kapłańskie i zakonne na wzór Księdza Michała.

W homilii ks. Sylwester podkreślił, że, ks. Michał został powołany i posłany przez Jezusa, podobnie jak inni Apostołowie, aby przynieść światu świadectwo, że Bóg jest miłością i nie chce stracić tych, których Bóg powierzył w ręce Chrystusa. Kaznodzieja przypomniał słowa Przełożonego Generalnego ks. Tarcisio Vieira FDP, że ks. Michał, któremu nie została powierzona żadna wspólnota parafialna, stał się duchowym przewodnikiem dla wielu wiernych na całym świecie. I tak jak Apostołowie rozeszli się po całym świecie, używając dostępnych im środków, tak w ciągu kilku dni Księdzu Michałowi udało się dotrzeć do całego świata z jego przesłaniem, albo lepiej, tak wielu wiernych ze świata było w stanie dotrzeć do niego, aby podziękować mu za jego głębokie pragnienie wyrażone w jego obrazku prymicyjnym  „… tym, którym poniosę Ewangelię miłości”.

W ciągu kilku dni ks. Michał był w stanie dać świadectwo miłości Boga wobec wiernych z około sześćdziesięciu krajów świata (wiele osób poznało jego historię życia i cierpienia i wielu napisało do niego z prośbą o modlitwy i wstawiennictwo przed Panem). Jesteśmy przekonani, że Księdzu Michałowi udało się przedstawić te wszystkie modlitwy przed Panem.

23 maja 2020 roku Ksiądz Biskup Marek Solarczyk, który wyświęcił ks. Michała w szpitalu podczas święceń diakonatu w diecezji warszawsko praskiej zwrócił się do 7 nowych diakonów tymi słowami: Nieście Ewangelię miłości, jak chciał ją nieść zmarły przed rokiem ks. Michał Łos FDP. Lekarze nie byli pewni, czy dożyje momentu święceń. A on pragnął, żeby sprawować w swoim życiu chociaż jedną Eucharystię. Jego ból, cierpienie, choroba, odchodzenie wyraźnie pokazywały, że jest gotowy na ofiarę. Kiedy w swoich kapłańskich rękach trzymał Ciało Chrystusa, był to moment ze wszech miar przemawiający”.

17 czerwca br. o godz. 18.00 w parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu odprawiona zostanie Msza Święta. W tej parafii ks. Michał Łos FDP odbywał swoją praktykę duszpasterską i stąd właśnie został powołany do ostatniego etapu świadectwa swojej miłości. do Pana w duchu św. Alojzego Orione.