Uroczystości pogrzebowe księdza Jana Ochońskiego FDP

16 czerwca, 2020

16 czerwca 2020 roku w Parafii św. Antoniego w Łaźniewie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Jana Ochońskiego FDP. Mszy żałobnej przewodniczył Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP, a homilię wygłosił ks. Kazimierz Poręba FDP – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej. Po Eucharystii nastąpiło odprowadzenie na miejscowy cmentarz, gdzie ciało zmarłego spoczęło w grobowcu zakonnym. W ostatnim pożegnaniu zmarłego kapłana uczestniczyli współbracia z wielu oriońskich placówek zakonnych z całej Polski oraz ojcowie franciszkanie, siostry orionistki, rodzina i przyjaciele zmarłego oraz wierni z Łaźniewa, Rybnej i Izbicy Kujawskiej.

Ks. Jan Ludwik Ochoński ur. się 25 sierpnia 1934 r. w Biskupicach k. Wieliczki, syn Leona i Genowefy. Miał cztery siostry. W 7 roku życia rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Biskupicach, ale ze względu na chorobę musiał ją przerwać. W następnym roku powtórnie rozpoczął od pierwszego oddziału w tej samej szkole, gdzie ukończył 5 oddziałów. W szkole uczyły siostry zakonne, które miały duży wpływ na jego wybór drogi życiowej. Dalszą edukację w latach 1948-1950 kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym w Zduńskiej Woli.

Do nowicjatu został przyjęty w 1950 r. Był to czwarty po wojnie nowicjat w Zduńskiej Woli. Pierwsze śluby zakonne złożył na ręce ks. Włodzimierza Michalskiego FDP 15 sierpnia 1951 r. Profesję wieczystą złożył 15 sierpnia 1958 r. na ręce ks. prowincjała ks. Antoniego Misia FDP. W podaniu o śluby wieczyste napisał: „proszę o dopuszczenie mnie do złożenia profesji wieczystej. Na ten poważny krok, który jest przypieczętowaniem raz powziętej decyzji – pierwsza profesja czasowa – decyduję się świadomie i dobrowolnie. Czuję swoją słabość, ale ufny w pomoc Łaski Bożej, mam nadzieję, że będę wierny Bogu w Zgromadzeniu Małego Dzieła Boskiej Opatrzności”.

Studia seminaryjne ukończył w 1961 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Orionistów w Zduńskiej Woli (w latach 1952-1955 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku filozofię i pierwszy rok teologii). Po skończonych studiach seminaryjnych uzupełnił szkołę średnią zdając egzamin dojrzałości w Korespondencyjnym  Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi w 1964 r. W latach 1964-1967 przebywał w Warszawie przy ul. Barskiej w charakterze zakrystianina  i uczęszczał na kurs języka angielskiego, który ukończył w 1967 r. z wynikiem bardzo dobrym. W 1967 r. udał się do Izbicy Kujawskiej w charakterze socjusza  w nowicjacie. Tutaj uczył nowicjuszy łaciny i śpiewu. Święcenia kapłańskie przyjął w Łaźniewie 28 lipca 1968 r. z rąk biskupa Bronisława Dąbrowskiego.

Po święceniach pracował w Zakładzie Wychowawczym dla chłopców w Kaliszu, następnie od 1971 r. w Warszawie, jako wikariusz w parafii św. Jakuba i kapelan w Szpitalu Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya. W latach 1972-1974 studiował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które niestety przerwał ze względu na zły stan zdrowia. Następnie pracował w parafii św. Kazimierza w Rybnej i Sanktuarium Maryjnym Zielenicach. W roku 1980 wyjechał do USA do pracy duszpasterskiej w oriońskiej parafii św. Barbary w Schelller w stanie Illinois. Po powrocie do Polski w 1990 r. posługiwał w Zduńskiej Woli, jako wykładowca języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym. W 2004 roku został przeniesiony do Domu zakonnego w Kaliszu przy ul. Kościuszki, a w 2006 do Izbicy Kujawskiej. W międzyczasie posługiwał jako spowiednik w Sanktuarium Maryjnym w Pompei. Później przebywał jako rezydent w Zduńskiej Woli skąd w 2017 roku ze względu na pogarszający się stan zdrowia został przeniesiony do Łaźniewa.

Zmarł w Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie 13 czerwca 2020 r. mając 85 lat życia, 68 lat profesji zakonnej i 51 lat kapłaństwa.

Obowiązki i urzędy po święceniach kapłańskich:

1968 – 1972      wychowawca w zakładzie dla chłopców w Kaliszu

1972 – 1973      wikariusz i katecheta w parafii św. Jakuba w Warszawie

1973 – 1975      kapelan w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie

1975 – 1979      wikariusz i katecheta w parafii św. Kazimierza w Rybnej

1979 – 1980      wikariusz i katecheta w Parafii w Zielenicach

1980 – 1983      wikariusz w parafii w Scheller w USA

1983 – 1984      kapelan w szpitalu w Red Bud w USA

1984 – 1986      wikariusz w parafii w Elsa w USA

1986 – 1989      kapelan w domu w Jasper Indiana w USA

1989 – 1990      pomoc duszpasterska w parafii w Scheller i San Juan w USA

1990 – 2003      wykładowca w WSD w Zduńskiej Woli

2003 – 2004      pomoc duszpasterska w parafii w Zielenicach

2004 – 2006      pomoc duszpasterska w ośrodku w Kaliszu

2006 – 2014      pomoc duszpasterska w kaplicy w Izbicy Kujawskiej

2014 – 2017      rezydent w parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli

2017 – 2020      rezydent w domu zakonnym w Łaźniewie