Ustanowienie w posłudze lektoratu

24 maja, 2020

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 24 maja 2020 roku, w Parafii św. Antoniego w Łaźniewie nasi najmłodsi współbracia kleryk Grzegorz Gicala FDPkleryk Przemysław Piechowski FDP zostali ustanowieni w posłudze lektoratu. Uroczystej liturgii przewodniczył Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP. Po wysłuchaniu Słowa Bożego Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Orionistów ks. dr Tomasz Wiśniewski FDP dokonał prezentacji kandydatów do posługi. Homilię wygłosił Sekretarz Prowincjalny ks. Michał Szczypek FDP. W słowie skierowanym do uczestników liturgii nawiązał on do przeżywanej uroczystości Wniebowstąpienia, a także przybliżył znaczenie posługi lektoratu dla Kościoła. Z racji przypadającej tego dnia pierwszej rocznicy święceń kapłańskich wspomniał również osobę zmarłego przed rokiem śp. ks. Michała Łosa FDP.  Po homilii przez posługę ks. Prowincjała alumni zostali ustanowieni lektorami.

Z racji trwającej epidemii uroczystość odbyła się w zamkniętym gronie. W uroczystości uczestniczyli, oprócz wcześniej wymienionych, także Wiceprowincjał ks. Sylwester Sowizdrzał FDP, Ojciec duchowny WSD ks. Piotr Kudzia FDP oraz Proboszcz miejscowej parafii ks. Tomasz Wnęk FDP, br. Paweł Dymiński FDP, a także parafianie zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii.

Alumn ustanowiony w posłudze lektoratu czyta Słowo Boże, poza liturgią przygotowuje innych do pełnienia tej funkcji. Poza Mszą świętą może w imieniu Kościoła: przewodniczyć nabożeństwom (np. Różaniec, „Gorzkie żale”, majowe, czerwcowe itp.), błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę i maszyny rolnicze oraz (jeśli tak ustanowi biskup diecezjalny) dokonać chrześcijańskiego pogrzebu (stacja w domu zmarłego i na cmentarzu).