12 Tydzień Biblijny

26 kwietnia, 2020

We wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy od 26 kwietnia 2020 roku Tydzień Biblijny pod hasłem „„Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36) oraz czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”. Tak swoim hasłem jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Mateusza nawiązuje ono do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Ten wielki Papież przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19).

Parafia św. Alojzego Orione w Warszawie zaprasza każdego dnia o godz. 15.00 na  Koronkę do Bożego Miłosierdzia a po niej na pół godzinną lekturę Ewangelii. Zachęcamy również wszystkich do indywidualnego lub rodzinnego czytania w domu, bądź skorzystania z transmisji internetowej z kościoła.

Transmisja online z parafii św. Alojzego Orione w Warszawie