Życzenia Wielkanocne

12 kwietnia, 2020

Jezus Chrystus pokazał nam,
że poza tym naszym ziemskim życiem istnieje szczęście o wiele większe i głębsze.
Istnieje życie w pełni z Bogiem, pełnią miłości.

 

Zmartwychwstały Chrystus przed każdym z nas otwiera perspektywę życia wiecznego,
uczestniczenia w naturze samego Boga,
a więc ofiarowuje całkowicie nowy rodzaj przyszłości.
Dlatego św. Alojzy Orione tak mocno wołał:
„Przyjdź, o Panie, zmartwychwstań we wszystkich sercach, we wszystkich rodzinach, we wszystkich regionach świata.
O Jezu Chryste, zmartwychwstań, zmartwychwstań!”

 

Pamiętając w modlitwie, życzymy aby prawda i tajemnica Zmartwychwstania dotykała
naszego wnętrza, serca i umysłu oraz przemieniała całe nasze życie.

 

Zarząd Prowincjalny
oraz zespół orione.pl