Boże Narodzenie 2019

24 grudnia, 2019

Papież Franciszek uczy nas, że „Boże Narodzenie ma przede wszystkim smak nadziei, ponieważ pomimo naszych ciemności jaśnieje światło Boga. Jego łagodne światło nie budzi lęku; Bóg, rozmiłowany w nas, przyciąga nas swoją czułością, rodząc się ubogi i kruchy pośród nas, jako jeden z nas. Rodzi się w Betlejem, co oznacza «dom chleba». Wydaje się, jakby chciał nam przez to powiedzieć, że rodzi się jako chleb dla nas; rodzi się do życia, aby dać nam swoje życie; wchodzi w nasz świat, aby nam przynieść swoją miłość.”

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego i Nowego Roku proszę przyjąć szczere i serdeczne życzenia.

Niech radość wypływająca ze spotkania ze Słowem, które przyszło na świat, przeżywana w mocy Bożego Ducha, stanie się udziałem nas wszystkich. Życzę, aby narodzony Jezus nieustannie udzielał swoich darów i wspierał we wszelkich poczynaniach w nowym 2020 roku. Matka Najświętsza, Matka naszej nadziei i św. Alojzy Orione niech pomagają trwać z ufnością przy Jezusie Chrystusie.