Świątecznie spotkanie Zarządów Rodziny Oriońskiej

14 grudnia, 2019

W Domu Prowincjalnym Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia w Zalesiu Górnym odbyło się świątecznie spotkanie Zarządów Rodziny Oriońskiej Księży Orionistów, Sióstr Orionistek, Oriońskiego Ruchu Świeckiego i Oriońskiego Instytutu Świeckiego. Przełożony Prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP oraz Przełożona Prowincjalna s. Carita Harężlak PSMC złożyli zebranym życzenia świąteczne oraz wręczyli pamiątkowe upominki. Po życzeniach i łamaniu się opłatkiem Zarządy podzieliły się radościami, trudnościami oraz perspektywami na przyszłość.