Święcenia diakonatu

6 grudnia, 2019

6 grudnia 2019 roku w oriońskiej Parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Marka Solarczyka nasz współbrat Piotr Baran FDP przyjął święcenia diakonatu. W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli współbracia na czele z Przełożonym Prowincjalnym ks. dr Krzysztofem Miś FDP, duchowieństwo diecezjalne, siostry zakonne oraz rodzina i przyjaciele księdza diakona Piotra.

Zdjęcia ze strony Biskupa Marka Solarczyka na portalu Facebook.