Generalny Zjazd Weryfikacyjny w Bonua

12 października, 2019

12 października w Bonua na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Zgromadzeniu Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności rozpoczął się Generalny Zjazd Weryfikacyjny. Zjazd ma celu zweryfikowanie i zaktualizowanie decyzji i linii działania, które zostały wyznaczone przez XIV Kapitułę Generalną. Zostanie to ujęte w 3 wymiary: Formacja, Życie Wspólnotowe, Charyzmat oraz linię działania „w kierunku peryferii”.

Prowincje Polską na Zjeździe Generalnym reprezentują delegaci:

Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP
Wikariusz Prowincjalny ks. Sylwester Sowizdrzał FDP
Radca Prowincjalny ks. Adam Gołębiak FDP

Generalny Zjazd Weryfikacyjny obywa się w Afryce  w czasie, kiedy przeżywamy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny zwołany przez papieża Franciszka. Przełożony Generalny ks. Tarcisio Viera FDP zaprosił Delegatów, którzy biorą udział w tym wydarzeniu aby przeżyć go jako mocne doświadczenie misyjne.

Na czas obrad i przeżywania doświadczenia misyjnego prosimy o światło Ducha Świętego dla wszystkich uczestników Zjazdu Generalnego.