Medal dla Ks. Janusza Nowaka FDP

3 października, 2019

Medal od Władz PWSZ w Kaliszu dla Ks. Janusza Nowaka FDP prezesa Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro.

3 października o godz. 12.00 odbyło się uroczyste wręczenie medali dla zasłużonych na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Wśród uhonorowanych tym wyróżnieniem jest ksiądz Janusz Nowak, który w latach 1999-2005 współpracował z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Było to w okresie kiedy pełnił funkcję dyrektora Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. św. Alojzego Orione w Kaliszu a uczelnia rozpoczynała działalność. Dom przy ul. Kościuszki 24 otworzył wówczas swoje drzwi dla Wykładowców i Studentów i tak zaczęła się wspaniała współpraca, która trwa nadal.

Księże gratulujemy i jesteśmy dumni!
Gratulacje składamy także na ręce Władz Uczelni z racji jubileuszu 20- lecia istnienia PWSZ i życzymy wszelkiego dobra i samych sukcesów.