Zakończono remont w Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

25 września, 2019

W dniu 17.09.2019r. w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska zakończono inwestycję dotyczącą remontu elewacji budynku domu pomocy społecznej polegającego na dociepleniu ścian, położeniu tynków, wymianie podokienników oraz wykonaniu podbitki okapów dachu.

Na powyższą inwestycję uzyskano 50% dofinansowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie nastąpiło w ramach robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Zakończony remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej spowodował likwidację nieestetycznego wyglądu budynku, zapewni wyższą jakość usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz stworzy mieszkańcom warunki do możliwie najlepszego funkcjonowania w miejscu ich zamieszkania. Wykonana termoizolacja pozwoli również zmniejszyć wydatki na ogrzewanie budynku, poprawi warunki lokalowe a także wizerunek Domu, który jest miejscem zamieszkania dla 60-ciu niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn.