Profesja Wieczysta

8 września, 2019

8 września 2019 roku, podczas uroczystej Eucharystii w Parafia św. Antoniego w Łaźniewie – Księża Orioniści sprawowanej przez Przełożonego Prowincjalnego Orioniści – Prowincja Polska ks. Krzysztofa Misia FDP, alumni Wyższe Seminarium Duchowne Księży Orionistów odnowili profesję zakonną, a kleryk Piotr Baran FDP złożył wieczyste śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i szczególnej wierności papieżowi na ręce Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia ks. Tarcisio Vieira FDP. W uroczystości uczestniczyli również Wikariusz Generalny ks. Oreste Ferrari FDP i Radca Generalny ks. Laureano De La Red Merino FDP oraz licznie przybyli współbracia, rodzina i zaproszeni goście.