Jubileusze Kapłańskie

4 lipca, 2019

W Zduńskiej Woli w Parafii św. Antoniego z Padwy w ostatnim czasie Ks. Mirosław Żłobiński FDP oraz ks. Leonard Pawlak FDP  przeżywali Jubileusz 50 i 60 lecia Kapłaństwa.

 

23 czerwca ks. Mirosław Żłobiński FDP obchodził 50-lecie kapłaństwa. W swoim życiu kapłańsko – zakonnym pracował w różnych placówkach prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Orionistów. Przez wiele lat był odpowiedzialny za formację przyszłych kandydatów do życia zakonnego i kapłaństwa. Był też przełożonym wspólnot zakonnych i przez prawie 20 lat misjonarzem na Białorusi w Łahiszynie u Królowej Polesia. W czasie jego posługi dokonano koronacji cudownego obrazu Królowej Polesia. Podczas uroczystej Mszy Świętej kazanie jubileuszowe wygłosił ks. Mariusz Chmielewski FDP.

 Natomiast w dniu 30 czerwca ks. Leonard Pawlak FDP obchodził 60-lecie kapłaństwa. Przez 50 lat był profesorem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Orionistów w Zduńskiej Woli. Przez 30 lat wykładał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swojej pracy naukowej zagłębiał tajemnice Starego i Nowego Testamentu, a szczególnie w świetle biblijnym zajął się problemem rodziny i małżeństwa. Pracował również w duszpasterstwie i był spowiednikiem w wielu żeńskich zgromadzeniach zakonnych. Kazanie jubileuszowe wygłosił ks. Leszek Kromka FDP

Na zakończenie każdej Mszy Świętej życzenia Czcigodnym Księżą złożył Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP. Jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i dziękujemy za dar ich posługi w Zgromadzeniu Księży Orionistów.