Święcenia Prezbiteratu w Zduńskiej Woli

29 czerwca, 2019

Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znów kapłan. Po Bogu, kapłan jest wszystkim! On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie.

Św. Jan Maria Vianney

 

W uroczystość św. Piotra i Pawła w kaplicy Trójcy Świętej w Zduńskiej Woli dk. Yury Bondar FDP przyjął z rąk z Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Stanisława Gębickiego święcenia prezbiteratu.

Na święceniach kapłańskich byli obecni Współbracia na czele z Przełożonym Prowincjalnym ks. Krzysztofem Misiem FDP, kapłani z Białorusi, najbliższa rodzina oraz przedstawiciele całej Rodziny Oriońskiej.

Na zakończenie uroczystości Przełożony Prowincjalny złożył Księdzu Biskupowi życzenia z racji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, dziękując mu za wszystkie posługi jakie stały się udziałem Zgromadzenia przez Jego posługę.

Księdzu Neoprezbiterowi życzymy błogosławieństwa Bożego.