Cud Kapłaństwa w życiu Michała

24 maja, 2019

W piątek 24 maja na łóżku szpitalnym oddziału onkologicznego w Szpitalu Wojskowym w Warszawie bardzo ciężko chory Michał, kleryk Zgromadzenia Księży Orionistów z rąk Księdza Biskupa Marka Solarczyka przyjął święcenia diakonatu i prezbiteratu.

Ks. Biskup podkreślił, że Boże Słowo przypomniało, że największym znakiem miłości Boga jest dar życia, który możemy różnie realizować. W pierwszym czytaniu widzieliśmy posługę Pawła i Barnaby, którzy zanieśli orędzie Boga do innych. „Ty – zwrócił się do kl. Michała – dzisiaj też niesiesz to orędzie przez te środki dla braci w Zgromadzeniu i nie tylko. Przez ten sakrament będziesz tak wyjątkowo włączony w tajemnicę Chrystusa Kapłana”.

Następnie przez prosty i zwyczajny gest nałożenia rąk i modlitwę konsekracyjną Ks. Biskup udzielił Michałowi najpierw sakramentu diakonatu a następnie sakramentu kapłaństwa.

Przełożony Prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP podziękował w imieniu całej Rodziny Zakonnej za dar, na który tak bardzo czekał Ks. Michał.

Na zakończenie KSIĄDZ MICHAŁ ŁOS FDP przez nałożenie swoich namaszczonych rąk udzielił błogosławieństwa Bp. Markowi, współbraciom obecnym na Mszy Świętej, oraz swoim bliskim.  Był to moment szczególnie wzruszający, który pokazał, że cud kapłaństwa stał się rzeczywistością w życiu Michała.

Ks. Tarcisio Vieira FDP Przełożony Generalny prosił wszystkich członków, przyjaciół i dobrodziejów aby w trakcie święceń całe Zgromadzenie Księży Orionistów w Polsce i na świecie łączyło się duchowo i modliło się za  Księdza Michała FDP.

Przypominamy, że po udzielonych 22 maja przez Ojca Świętego Papieża Franciszka „koniecznych dyspens” Ks. Michał Łos przyjął wczoraj śluby wieczyste a dzisiaj mógł przyjąć sakrament diakonatu i kapłaństwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli ks. Michałowi w tej pięknej, skromnej ale jakże głębokiej
i wzruszającej uroczystości.

Kapłaństwo jest darem i cudem. Pamiętajmy o tym.