Wizytacja Generalna w Polsce

21 maja, 2019

Zgromadzenie Księży Orionistów w Polsce przeżywa w maju ważne wydarzenie formacyjne i braterskie. Od 6 maja do końca miesiąca trwa Kanoniczna Wizytacja Generalna. Do Polski przyjechał Przełożony Generalny ks. Tarcisio Vieira FDP wraz z całą Radą Generalną. Przybyli ks. Oreste Ferrari FDP, ks. Fulvio Ferrari FDP, ks. Fernando Fornerod FDP, ks. Pierre Koussai FDP, ks. Laureano De La Red Merino FDP. Przeprowadzają wizytację w każdej wspólnocie i dziele w Polsce i na Białorusi.

16 maja przeżywaliśmy uroczystość św. Alojzego Orione. Msza Święta była sprawowana przez Radę Generalną w Parafii św. Alojzego Orione w Warszawie. Przewodniczył ks. dr Krzysztof Miś FDP, natomiast homilię wygłosił ks. Tarcisio Vieira FDP.  Swoją homilię w nawiązaniu do słów św. Pawła ks. Generał zakończył słowami: „Tylko pamięć historyczna jest słowem wystarczającym aby pogłębić naszą odwagę, poznając naszą historię, historię miłości ks. Orione do Polski, jego przesłanie. Tylko w ten sposób będziemy mieli odwagę być księdzem Orionie w Polsce. W tym dniu Rada Generalna miała również swoje posiedzenie zastanawiając się różnymi aspektami dotyczącymi obecności orionistów w Polsce.

W następnym dniu obyło się spotkanie Rady Generalnej z Radą Prowincjalną mające na celu wypracowanie wspólnych wniosków i decyzji dotyczące przyszłości Polskiej Prowincji. Poruszono takie tematy jak: projekt globalny, formacja, struktury komunii i misji, życie duchowe, administracja.