Warsztaty Komunikacji Medialnej

4 maja, 2019

Nowe możliwości głoszenia Ewangelii, które daje świat wirtualny staje się wyzwaniem do przekazywania wartości chrześcijańskich. Nowoczesne środki przekazu dawno już stały się częścią zwykłych narzędzi wypowiadania się wspólnot, nawiązywania kontaktu i wprowadzania bardzo często form dialogu o szerszym zasięgu. Odpowiednie sposoby komunikacji i obecności w rzeczywistości cyfrowej mogą stać się skutecznym „orężem” do głoszenia Ewangelii i dawania świadectwa.

W dniach 2-4 maja w Brańszczyku odbyły się warsztaty poświęcone komunikacji medialnej i sprawom związanym z IT w Rodzinie Oriońskiej. W spotkaniu zorganizowanym przez ks. Fernando Forenrod FDP oraz ks. Łukasza Mikołajczyka FDP wzięli udział przedstawiciele Zgromadzeń Księży Orionistów, Sióstr Orionistek, Seminarium, młodzież z Drabiny Jakubowej oraz grupa pracująca w Biurze Prasowym Zgromadzenia Księży Orionistów w Rzymie.

Pierwszego dnia warsztatów p. Grzegorz Kiciński ukazywał uczestnikom, jak ważna jest praca nad tekstem i informacją, żeby nigdy nie zabrakło w niej podstawowego waloru jakim jest konkretne przesłanie dobrej nowiny do grupy określonych adresatów.

W kolejnym dniu pani Katarzyna Supeł – Zaboklicka zaprezentowała skuteczne sposoby prowadzenia wywiadów i wprowadziła uczestników w tajniki pracy w radio, ukazując tym samym wielką wartość w tworzeniu reportaży.

Ostatniego dnia warsztaty prowadziła dr hab. Monika Przybysz prof. UKSW, która ukazała skuteczne sposoby prowadzenia social media w przestrzeni wiary oraz  pilną potrzebę docierania do młodych ludzi z dobrą nowiną i pozytywnymi wartościami za pomocą współczesnych sposobów komunikacji.