Prowincjalny Zjazd Weryfikacyjny

25 kwietnia, 2019

Zjazd Weryfikacyjny rozpoczął się 23 kwietnia o godz. 12:00 modlitwą Regina Coeli i prośbą o światło Ducha Świętego w hymnie Veni Creator. Następnie delegaci odmówili godzinę południową. Przełożony Prowincjalny przywitał zaproszonego gościa ks. Michała Olszewskiego SCJ, który wygłosił konferencję nt. „Nowa Ewangelizacja Młodych według Papieża Franciszka w oparciu o Evangelii Gaudium” . Następnie o godz. 14:00 Przełożony Prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP przywitał wszystkich delegatów i przedstawił główne założenia Zjazdu Weryfikacyjnego a Sekretarz Prowincjalny ks. Michał Szczypek FDP przedstawił sprawy organizacyjne i wprowadził w metodologię Zjazdu. Następnie Delegaci rozpoczęli pracę w grupach roboczych według ustalonego porządku i podanego schematu. Na zakończenie prac w grupach delegaci zgromadzili się na Nieszporach prowadzonych przez ks. Dariusza Czupryńskiego FDP i udali się na Wielkanocny Wieczór Braterski.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się o godz. 7:30 Jutrznią prowadzoną przez ks. Łukasza Mikołajczyka FDP. Po śniadaniu delegaci kontynuowali pracę w grupach roboczych. O godz. 12:00 z udziałem zaproszonych gości z Rodziny Oriońskiej: Siostry Orionistki, Orioński Instytut Świecki i Orioński Ruch Świecki (PSMC, ISO, MLO) pod przewodnictwem ks. Sylwestra Sowizdrzała FDP odbyła się Msza Święta. Następnie podczas obiadu świętowano imieniny ks. Marka Chrzanowskiego FDP. O godz. 14:00 na Sali obrad zgromadzili się delegaci i zaproszeni goście, którzy przedstawili wypracowane kwestionariusze omawiając doświadczenia pozytywne, trudności, potrzeby i propozycje. Po przerwie relatorzy przedstawiali rezultaty wypracowane przez poszczególne grupy. Następnie odbyła się dyskusja nad kształtem decyzji i głosowania nad częścią wypracowanych decyzji. Na zakończenie dnia pod przewodnictwem ks. Adama Gołębiaka FDP była modlitwa Nieszporami.

Trzeciego dnia o godz. 7:00 Mszy Świętej z Laudesami przewodniczył Przełożony Prowincjalny
ks. dr Krzysztof Miś FDP. Następnie, po śniadaniu przystąpiono do dyskusji i głosowań nad pozostałymi decyzjami. Następnie odbyło się głosowanie nad wyborem delegatów na Generalny Zjazd Weryfikacyjny.