Wielki Czwartek

18 kwietnia, 2019

18 kwietnia w Wielki Czwartek rozpoczęliśmy święte Triduum męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jezus podczas ostatniej wieczerzy z apostołami ustanowił dwa sakramenty: Kapłaństwa i Eucharystii. W parafii św. Alojzego Orione w Warszawie przewodniczył Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP, homilię wygłosił ks. Michał Szczypek FDP – sekretarz prowincjalny. W koncelebrze wzięli udział księża z miejscowej wspólnoty zakonnej oraz kapłani z MOW Ksieży Orionistów przy ul. Barskiej.

W trakcie homilii ks. Michał Szczypek zwrócił uwagę, że dzisiejsza Liturgia to godzina Bożej miłości do człowieka. Miłość to całkowity, świadomy i dobrowolny dar z siebie. Bóg oddaje się nam dzisiaj cały. Bóg mówi dzisiaj do nas: Kocham do końca. Kocham, aż na krzyż. Kocham Cię nad moje życie.

Po homilii nastąpił obrzęd obmycia nóg na pamiątkę gestu Jezusa z Ostatniej Wieczerzy. Po komunii kapłani przyjęli życzenia od przedstawicieli  wspólnot parafialnych: ministrantów, Żywego Różańca, Akcji Katolickiej i Neokatechumenatu. Po procesji do Ciemnicy rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Foto by Michał Terlecki