Spotkanie Braci Zakonnych w Kaliszu

21 marca, 2019

W dniach 19-20 marca w Kaliszu odbyła się 6 pielgrzymka braci zakonnych ze Zgromadzenia Księży Orionistów do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Był to czas wspólnej modlitwy, formacji oraz rekreacji.

Msza Święta była sprawowana w kaplicy domu zakonnego w Centrum Księdza Orione przy ul. Kościuszki 24 przez Wikariusza Prowincjalnego ks. Sylwestra Sowizdrzała FDP oraz  w Sanktuarium św. Józefa, gdzie homilię wygłosił ks. Leszek Kromka FDP. Konferencję formacyjną wygłosił ks. Kazimierz Baranowski FDP – duszpasterz z parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu, gdzie zostali przyjęci przez przełożonego i proboszcza ks. Antoniego Wita FDP.  Bracia zakonni mieli też okazję zwiedzić Radziwiłłów w Gołuchowie.