Braterskie odwiedziny na Białorusi

20 marca, 2019

W dnia 18-20 marca Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP wraz z Ekonomem Prowincjalnym ks. Piotrem Jaskiem FDP przebywali na Białorusi odwiedzając parafie i domy, w których posługują Księża Orioniści.

W tym czasie odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polesia oraz Dom Miłosierdzia w Łahiszynie, gdzie posługuje ks. Tadeusz Szeszko FDP  oraz Parafie Wniebowzięcia NMP w Kobryniu i parafię Dobrego Pasterza w Gorodźccu, gdzie proboszczem i duszpasterzem jest ks. Czesław Jojko FDP. W W Pińsku spotkali się natomiast z Księdzem Kanclerzem diecezji pińskiej.