Prowincjalny Dzień Chorego

13 lutego, 2019

W Centrum Księdza Orione w Brańszczyku odbyły się obchody 27 Światowego Dnia Chorego. Mszy Świętej przy współudziale wielu kapłanów przewodniczył Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś  FDP.

Na uroczystościach obecni byli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Panem Wójtem Wiesławem Przybylskim. Po Mszy św. wszyscy zebrani zostali zaproszeni na program słowno-muzyczny w wykonaniu seniorów i pracowników Domu Emeryta im. św. Alojzego Orione w Brańszczyku.

Licznie zebrane osoby chore i starsze mogły skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, a następnie przyjąć sakrament namaszczenia chorych.