Nabożeństwo Ekumeniczne w Warszawie

26 stycznia, 2019

W sobotę 26 stycznia  w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w parafii św. Alojzego Orione w Warszawie  miało miejsce Nabożeństwo Ekumeniczne, któremu przewodniczył Metropolita Warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Myślą przewodnią spotkania były słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza: „ZWIASTOWAĆ UBOGIM DOBRĄ NOWINĘ”. Na wstępie zebranych gości przywitał ks. Antoni Wita FDP, który od samego początku działa w ruchu ekumenicznym z ramienia Prowincji Zakonnej księży Orionistów, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pokoju i Pojednania „Effatha”.

Homilię wygłosił: ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski – Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Modlitwę o pojednanie poprowadzili duchowni i świeccy z Kościoła Rzymskokatolickiego oraz z Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Nabożeństwo ubogacił śpiewem Ekumeniczny Chór Kameralny z Warszawy.

W trakcie spotkania miało miejsce tradycyjne dzielenie się chlebem. Na koniec nabożeństwa słowa podziękowania za obecność i modlitwę wyraził Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP, który zaprosił zebranych na wspólną agapę. Wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa udzielił ksiądz kardynał Kazimierz Nycz.

 

zdjęcia by Michał Terlecki