Świąteczne odwiedziny we Wspólnotach Zakonnych

27 grudnia, 2018

Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedził wszystkie wspólnoty w Prowincji Polskiej, osobiście łamiąc się opłatkiem i składając życzenia świąteczne aby Chrystys rodził się w naszych sercach i w sercach osób, do których jesteśmy posłani. Na zakończenie podziękował każdemu Współbratu za dar posługi, jaką pełni dla dobra Zgromadzenia Zakonnego Księży Orionistów.

Był to czas wzmocnienia wiary, nadziei i miłości oraz dodania entuzjazmu do dalszej, pięknej i owocnej posługi w parafiach i dziełach oriońskich.