Narodzenie Pańskie 2018

25 grudnia, 2018

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.”
Łk 2, 10-11

Święty Alojzy Orione pisał, że Jezus Chrystus: „narodził się, żeby zbawić wszystkich ludzi, a Jego boska wspaniałość rozbłysła nad nami, którzyśmy zostali odnowieni Jego łaską, skąpani w Jego świetle i pokoju. Tylko Jego życie uszczęśliwia serca”.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku proszę przyjąć szczere i serdeczne życzenia.

Niech radość wypływająca ze spotkania ze Słowem, które przyszło na świat, przeżywana w mocy Bożego Ducha, stanie się udziałem nas wszystkich. Życzę, aby narodzony Jezus nieustannie udzielał swoich darów i wspierał we wszelkich poczynaniach w nowym 2019 roku. Matka Najświętsza, Matka naszej nadziei i św. Alojzy Orione niech pomagają trwać z ufnością przy Jezusie Chrystusie.

Całej Rodzinie Oriońskiej życzymy Wesołych Świąt

Zarząd Prowincjalny