Spotkanie Dyrektorów, Proboszczów i Kierowników dzieł

W dniach 14-15 listopada br. w Domu Misyjnym odbyło się jesienne spotkanie formacyjne dla Dyrektorów, Proboszczów i Kierowników dzieł zorganizowane przez Zarząd Prowincjalny. Pierwszy dzień przeprowadzony został w formie warsztatowej na temat Dialogu motywującego. Natomiast drugiego dnia uczestnicy pracowali w grupach podejmując refleksję dotyczącą takich spraw jak; “miłość braterska we wspólnocie przeżywana w jedności”, “młodzież i powołania”, “troska o rozwój naszych dzieł”.

Podczas spotkania księża starali się wypracować program rozwoju Zgromadzenia na następne lata.

msz