Spotkanie Dyrektorów, Proboszczów i Kierowników dzieł

16 listopada, 2018

W dniach 14-15 listopada br. w Domu Misyjnym odbyło się jesienne spotkanie formacyjne dla Dyrektorów, Proboszczów i Kierowników dzieł zorganizowane przez Zarząd Prowincjalny. Pierwszy dzień przeprowadzony został w formie warsztatowej na temat Dialogu motywującego. Natomiast drugiego dnia uczestnicy pracowali w grupach podejmując refleksję dotyczącą takich spraw jak; „miłość braterska we wspólnocie przeżywana w jedności”, „młodzież i powołania”, „troska o rozwój naszych dzieł”.

Podczas spotkania księża starali się wypracować program rozwoju Zgromadzenia na następne lata.

msz