Pielgrzymka do Charłupi Małej

8 października, 2018

W sobotę 6 października ok. 200 pielgrzymów  ze Zduńskiej Woli na czele z ks. Michałem Pawłowskim FDP i siostrami orionistkami s. Anuncjatą i s. Józefiną udali się w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej.

Dorośli, młodzież, dzieci pielgrzymowały do Maki Bożej, aby zawierzyć jej swoje życie i najbliższy czas. Część pielgrzymów przybyła na miejsce autokarem.  Mszy Świętej przewodniczył Proboszcz Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli ks. Andrzej Anyszka FDP, natomiast homilię wygłosił Sekretarz Prowincjalny ks. Michał Szczypek FDP. Oprawę muzyczną pielgrzymki prowadziła s. Anuncjata z Bielankami natomiast na Mszy Świętej posługiwał zespół Odnowy w Duchu Świętym Jordan. Po Mszy Świętej na każdego pielgrzyma czekał ciepły posiłek.

Ks. Michał Pawłowski FDP