Orioniści obecni na Targach Wydawnictw Katolickich w Warszawie

17 kwietnia, 2018

Również Orioniści byli obecni na Targach Wydawnictw Katolickich w Warszawie! Nasz Współbrat ks. Stanisław Pawlina FDP podpisywał swoją książkę pt. „Odkrył sekret swego życia” o Słudze Bożym ks. bp Zygmuncie Łozińskim, wydaną dzięki Wydawnictwu „PRO CHRISTO” z Mińska na Białorusi.

Biskup Zygmunt Łoziński był pierwszym biskupem Diecezji Pińskiej, w której pracują Księża Orioniści. Żył w latach 1870-1932. Był człowiekiem gruntownie wykształconym i znał 10 języków oprócz polskiego i białoruskiego (rosyjski, francuski, niemiecki, włoski, angielski, łotewski, litewski, łaciński, grecki, hebrajski i asyryjski).

Odznaczał się wielką ofiarnością dla ubogich, gorliwością duszpasterską a przy tym żył bardzo skromnie. Zmarł w opinii świętości w Wielka Sobotę 26.03.1932 r. w Pińsku po długich i ciężkich cierpieniach spowodowanych więziennymi przeżyciami. Został pochowany w miejscowej katedrze, gdzie spoczywa dotychczas.

Ks. Stanisław Pawlina FDP przez wiele lat był kustoszem Katedry Pińskiej i propagował kult Sługi Bożego na Białorusi. Czyni to także teraz przebywając w Polsce i zbierając materiały o życiu i świętości ks. Biskupa Łozińskiego, którego proces beatyfikacyjny trwa już od 1957 r.